בית פרטי בבית יצחק

עיצוב: נעמי אשל
מטבח מודרני עם אי
לקבלת קטלוג המטבחים 2021 לעיונך בזמנך הפנוי